Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Realizarea aplicațiilor pentru WWW


  • 10 credite transferabile - ECTS


Realizarea aplicațiilor pentru World Wide Web este un curs destinat formării în domeniul creării site-urilor web folosind un ansamblu de limbaje și tehnologii actuale: HTML5, CSS3, și PHP.

Aplicațiile web realizate accesează o bază de date MySQL folosind limbajul PHP.

În cadrul cursului aplicațiile practice sunt centrate pe realizarea site-urilor și a aplicațiilor web, dar cunoștințele și competențele dobândite depășesc acest cadru, fiind fundamentale în cadrul multor tehnologii actuale ale informaticii.