Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Tehnologia informației și a comunicări


  • 9 credite transferabile - ECTS


Tehnologia Informației și a Comunicării este un curs de inițiere. În cadrul cursului se prezintă mai multe ansambluri de cunoștințe importante pentru orice informatician:

  • noțiuni de hardware, cu accent pe funcționarea unui calculator,
  • sisteme de operare și principalele comenzi (Windows, Linux),
  • noțiuni de testarea aplicațiilor software
  • noțiuni fundamentale de programare,
  • noțiuni de structuri date și algoritmi,
  • metode de management al proiectelor informatice.