Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Structura anului universitar

Activitățile didactice din cadrul programului postuniversitar de perfecționare Informatică aplicată și programare se desfășoară pe parcursul a 4 (patru) semestre, respectiv 2 (doi) ani universitari.

Datorită numărului tot mai crescut de solicitări din partea celor care doresc să urmeze acest program, organizăm două serii de formare pe an.

Seriile de formare își încep activitatea la 1 octombrie, respectiv 1 martie. Mai jos aveti structura în funcție de seria de formare.

Semestrul I

1 octombrie 2021 – 20 decembrie 2021 -Activitate didactică

21 decembrie 2021 – 3 ianuarie 2022 -Vacanță de iarnă

4 ‐ 15 ianuarie 2022 -Activitate didactică

18 ianuarie 2022 ‐ 14 februarie 2022 -Sesiune de examene

19-21 februarie 2022 -Vacanță intersemestrială


Semestrul II

22 februarie 2022 – 6 iunie 2022 -Activitate didactică

17 - 25 mai 2022 -Sesiune de restanțe pt sem 2,3,4

14 iunie ‐ 3 iulie 2022 -Sesiune de examene

27 iunie 2021 - 2 iulie 2022 - * Înscrierea absolvenților pentru examenul de certificare a competențelor profesionale

4 - 16 iulie 2022 - * Examen de certificare a competențelor profesionale

5 iulie 2022 - 5 septembrie 2022 -Vacanță de vară

6 - 14 septembrie 2022 -Sesiune de restanțe pt sem1&2 (cu taxă de reexaminare!)

* - Evenimente din calendar care se adresează strict cursanților care vor susține Examenul de certificare a competențelor profesionale.

Semestrul I

1 - 6 februarie 2022 - * Înscrierea absolvenților pentru examenul de certificare a competențelor profesionale

21 decembrie 2021 – 3 ianuarie 2022 -Vacanță de iarnă

4 ‐ 15 ianuarie 2022 -Activitate didactică

18 ianuarie 2022 ‐ 14 februarie 2022 -Sesiune de examene

31 ianuarie ‐ 1 februarie 2022 Sesiune speciala de restanțe pt cei din sem. 4 care doresc sa sustina disertația

15 ‐ 18 februarie 2022 Sesiune de restanțe pt cei din sem. 2 și sem. 4 (care nu au susținut disertația) pentru evitarea examtriculării

19-21 februarie 2022 -Vacanță intersemestrială


Semestrul II

22 februarie 2022 – 6 iunie 2022 -Activitate didactică

17 - 25 mai 2022 -Sesiune de restanțe pt sem 2,3,4

14 iunie ‐ 3 iulie 2022 -Sesiune de examene

27 iunie 2021 - 2 iulie 2022 - * Înscrierea absolvenților pentru examenul de certificare a competențelor profesionale

4 - 16 iulie 2022 - * Examen de certificare a competențelor profesionale

5 iulie 2022 - 5 septembrie 2022 -Vacanță de vară

6 - 14 septembrie 2022 -Sesiune de restanțe pt sem1&2 (cu taxă de reexaminare!)

* - Evenimente din calendar care se adresează strict cursanților care vor susține Examenul de certificare a competențelor profesionale.