Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Sisteme de operare și rețele de calculatoare


  • 9 credite transferabile - ECTS


Cursul Sisteme de operare și rețele de calculatoare este destinat prezentării unui ansamblu de cunoștințe privind exploatarea sistemelor de operare bazate pe UNIX și a creării și funcționării rețelelor de calculatoare.

În cadrul cursului se realizează instalări și configurări ale sistemului de operare Linux, se prezintă structura și utilizarea sistemului de directoare specific și programarea scripturilor în shell.

Legat de exploatarea sistemelor de tip server, se prezintă instalarea și configurarea principalelor servicii și aplicații precum și întreținerea acestora și a rețelelor de calculatoare.