Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Programarea interfețelor utilizator


  • 10 credite transferabile - ECTS


Cursul prezintă realizarea interfețelor grafice ale aplicațiilor web, mobile sau de tip desktop. În cadrul cursului se studiază React.js, o bibliotecă de clase JavaScript creată de Facebook. Pentru componentele de tip server din exemplele incluse se definesc servicii web bazate pe utilizarea limbajului PHP.

Un subiect important al cursului este programarea în limbajul JavaScript (ES6 sau versiuni ulterioare).