Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Proiect integrator 4


  • 4 credite transferabile - ECTS


Proiectul integrator 4 se asimilează cu lucrarea finală.

Procesul de elaborare a proiectului de atestarea competențelor profesionale se întinde pe tot parcursul celui de-al patrulea semestru