Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Proiect integrator 1


  • 4 credite transferabile - ECTS


Pe parcursul fiecăruia dintre cele 4 semestre ale programului se realizează câte un proiect mai complex în care sunt aplicate tehnologiile învățate. Scopul acestor proiecte este ameliorarea capacității cursanților de a analiza și dezvolta aplicații informatice mai complexe precum și exersarea interdisciplinarității cursurilor predate.

Proiectul integrator 1 apelează la cunoștințele de programare acumulate în primul semestru.