Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Susținerea proiectului de atestare a competenţelor


  • 6 credite transferabile - ECTS


Lucrarea va fi prezentată comisiei imprimată și înregistrată pe un CD/DVD. Pe CD/DVD va fi creat un director având numele absolventului și două directoare derivate, unul pentru lucrare și unul pentru aplicația realizată.

Dacă va fi considerat oportun, comisia va solicita absolventului realizarea unei demonstrații cu aplicația realizată. Absolvenții vor fi deci pregătiți cu tot ce este necesar pentru realizarea acestei demonstrații.