Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Programare avansată


  • 10 credite transferabile - ECTS


Programare avansată prezinta utilizarea limbajului C# pentru crearea aplicatiilor Windows. Se prezintă de asemenea realizarea aplicatiilor web complexe, în arhitectura MVC, folosind ASP.NET și serverele de baze de date Microsoft SQL Server și MySQL.