BINE AŢI VENIT

pe pagina programului Informatică
Aplicată şi Programare

Având în vedere hotărârile Consiliului de Administrație al UTCN nr. 44 din 28.04.2020 și nr. 45 din 28.04.2020 susținerea lucrării de disertație se va desfășura online.
Predarea lucrării în forma finală se va realiza cu 7 zile inainte de data susținerii. Pentru verificarea identității cursanților examinați, comisia de examinare va solicita prezentarea unui act de identitate la începutul prezentării, deci camera video a calculatorului dv. trebuie să funcționeze normal. Odată cu proiectul realizat, cursanții vor completa și încărca un document suplimentar denumit „Declarație de onestitate pentru evaluări online”.


PREZENTARE GENERALĂ

Doriți o a doua specializare?
Sau pur și simplu doriți să o luați de la început, pe o altă cale.
Două dorințe și o posibilă soluție: informatica.

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Informatică aplicată și programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Într-un cuantum de 100 credite (ECTS) planul de învățământ include cursuri cu un pronunțat conținut aplicativ care orientează cursanții spre câteva dintre specializările de bază ale informaticii: programator, inginer în baze de date, dezvoltator de aplicații web sau inginer de sistem.
Programul se adresează absolvenților care au cel puțin studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă.
Durata programului este de doi ani.

ANUNȚURI

 • Restanțe iunie 2020 pt absolvenți (pt cursanții din sem4)
 • Sesiune iunie - iulie 2020 (Cluj-Napoca, Baia Mare)
 • Examen disertație iulie 2020
 • Orarul activitatilor
 • Termene de plată

ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

Preînscrierea pentru seria martie 2020-februarie 2022 NU mai este posibilă. Redeschidem preînscrierile in luna august pentru seria octombrie 2020- iulie 2022

Taxa de școlarizare


Începând cu anul universitar 2018-2019 costul unui an de studii este de 2160 RON, deci costul total corespunzând celor 2 ani de studii este de 4320 RON.
Taxa se poate achita printr-o plată unică sau în patru rate egale/an.
Pentru cursantii care au contract de scolarizare in derulare, taxa ramane cea stabilita prin contract.


Coordonatele contului bancar sunt : B.C.R. sucursala Cluj-Napoca,
cont: RO91RNCB0106026601550038.
CIF: 4288306

Pe formularul de depunere / transfer precizaţi:
- Numele, prenumele, numele actual (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie);
- Numele programului postuniversitar: IAP;
- Depunere pentru U.T.C.-N.

La fiecare dintre datele specificate se poate plăti o rată sau mai multe. Nu se pot încasa sume corespunzând unor fracțiuni dintr-o rată.


CONDIȚIILE DE ABSOLVIRE

Pentru a absolvi cursurile programului Informatică Aplicată și Programare un cursant trebuie să parcurgă în cei doi ani un număr de 7 cursuri. Cursurile au durata de 14 săptămâni. În ultimul semestru cursanții pregătesc o lucrare de disertație pe care o susțin la sfârșitul celor doi ani. Celor 7 cursuri li se adaugă un număr de 4 proiecte separate, câte unul în fiecare semestru, care rezolvă probleme reale și care dau cursanților ocazia de a folosi cunoștințele dobândite.

Cursanții programului pot realiza aceste proiecte prin stagii derulate cu firme de IT partenere.


IMPORTANT

 • Programul va fi relansat începând cu 1 octombrie 2020. Înscrierile online vor fi posibile după 15 august 2020, ora 20.00.
 • Informații importante despre program
 • Condiții de promovare a unui an de studiu
 • Indicații privind elaborarea lucrării de disertație
 • Acces cursuri în format electronic
 • ÎNTREBĂRI FRECVENTE
 • LEGISLAȚIE
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

CONTACT


Str. Dorobanților Nr. 71-73
Cluj-Napoca

Tel. 0264 401 576

Program: Luni - Vineri: 10 - 15

Email: iap.iap@staff.utcluj.ro