Site-uri și aplicații pentru web

Aplicații (2)


Titluri, subtitluri

Creaţi folosind Sublime Text fişierul D:\postuniv\web\lab2\webdeveloper.html astfel:

 • preluaţi textul "/pt_lab/lab2/web_developer.txt" de pe pagina cursului;
 • adăugaţi-i la început rândurile:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Web developer</title>
</head>
<body>
  (aici inserati textul)
  şi la sfârşit rândurile
</body>
</html>
 • salvaţi fişierul cu numele de webdeveloper.html şi vizualizaţi-l în browser:
 • adăugaţi marcaje html pentru evidenţierea titlului - <h1> - , subtitlurilor - <h2> - şi a paragrafelor - <p>.

...

<h1>Web developer</h1>

<p>A web developer is a programmer who specializes in, or is specifically engaged in, the development of ...</p>

<h2>Nature of employment</h2>

<p>Modern web applications often contain three or more tiers, and depending on the size of the team a developer works on, he or she may specialize in one or more of ...</p>

<h2>Educational and licensure requirements</h2>

<p>There are no formal educational or licensure requirements to become a web developer. However, many colleges and trade schools offer coursework in web development. There are... </p>TOP

Fonturi

Creaţi în directorul proiectului un subdirector denumit css. Adăugați în acest subdirector un fişier denumit stil.css şi ataşaţi-l paginii dv. web inserând în interiorul elementului head rândul:

  <link href="css/stil.css" rel="stylesheet">
 • căutaţi la adresa https://fonts.google.com/ fonturile denumite Bad Script şi Englebert.
 • copiaţi linia care trebuie plasată în secțiunea head pentru a putea utiliza apoi aceste fonturi în fişierul de stiluri (stil.css), respectând indicaţiile din cursul 2.
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bad+Script|Englebert" rel="stylesheet">
 • adăugați în fişierul stil.css stiluri pentru formatarea titlului, subtitlurilor şi a paragrafelor, folosind diverse fonturi (tipuri, mărimi şi culori diferite), de exemplu:
  • pentru elementul h1
  • h1 {
     background-color: #C6C7FF;
     font-size: 1.8rem;
     color: #2B2EFF;
   } 
  • pentru primul paragraf definiți clasa .intro:
  • .intro {
     font-family: Verdana;
     color: # 404088;
   }
  • iar pentru evidențierea unor regiuni din text definiți clasele .bold și .italic:
  • .bold {
     font-weight:bold;
   }
   
   .italic {
     font-style:italic;
   } 
 • referiți în primul paragraf clasele definite, astfel:

Rezultat:

 • adăugați fișierului stil.css clasa .formare în care utilizați fontul Bad Script selectat pe site-ul https://fonts.google.com/:
 • .formare {
    font-family:'Bad Script', cursive;
    font-size: 1.25rem;
  }
 • aplicați noua clasă paragrafului "There are no formal educational or licensure requirements ..." din partea a doua a paginii webdeveloper.html:

Rezultat:Creaţi clasa .engle în care se folosește fontul Englebert. Aplicați această clasă primului paragraf și paragrafelor rămase nestilizate folosind clase.

.engle {
  font-family: 'Englebert', sans-serif;
  font-size: 1.25rem;
}

Observație: Pentru stilizarea primului paragraf vor fi folosite două clase, după modelul:

Rezultat:


TOP

Activitate suplimentară

Pentru fixarea cunoștințelor acumulate, vă invităm să realizați exercițiul următor:

 • creați un nou director activi2, în care să salvați fișierul HTML, sub denumirea em_rem.html și un subdirector CSS, în care să salvați fișierul de stil, sub denumirea de em_rem.css

Conținutul fișierului em_rem.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Em vs Rem</title>
 <link href="css/em_rem.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
 <div class="parinte">
  Sunt div parinte. Am 15 px.
   <div class="copil">
    Sunt primul div copil. Câți pixeli am? <br>
    Răspuns: 

   <div class="copil">
    Sunt al doilea div copil. Câți pixeli am? <br>
    Răspuns:

    <div class="copil">
     Sunt al treilea div copil. Câți pixeli am? <br>
     Răspuns:
    </div>

   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>
	

Conținutul fișierului em_rem.css

.parinte {
 font-size: 15px;
}
.copil {
 font-size: 2em; /*înseamnă de 2 ori mărimea curentă a fontului*/
 }
	
 • completați răspunsul, indicând numărul de pixeli corespunzător pentru fiecare div copil
 • modificați unitatea de măsură pentru clasa copil și anume rem
.copil {
 font-size: 2rem; 
 }
 
 • completați răspunsul, indicând numărul de pixeli corespunzător pentru fiecare div copil
TOP