Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Complemente de programare


  • 10 credite transferabile - ECTS


Este un curs de inițiere în programare bazat în mare parte pe limbajul C++. În cadrul orelor de aplicații se realizează un număr important de mici aplicații, scopul acestora fiind dezvoltarea gândirii algoritmice a cursanților. Există și posibilitatea parcurgerii unei variante în care se utilizează limbajul Python în cadrul proiectelor în colaborare oferite în fiecare semestru.

Cursul prezintă și exemplifică:

  • noțiuni fundamentale de programare,
  • noțiuni de programare obiectuală folosind limbajul Java,
  • noțiuni de structuri date și algoritmi,
  • o parte dintre algoritmii fundamentali,