Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Crearea și exploatarea bazelor de date


  • 10 credite transferabile - ECTS


Cursul prezintă într-o formă accesibilă și atractivă ansamblul de cunoștințe din domeniul bazelor de date pe care fiecare informatician trebuie să-l dețină.

Tratează atât aspecte fundamentale ale domeniului, cum ar fi proiectarea bazelor de date sau programarea funcțiilor și procedurilor specifice folosind limbaje dedicate ca SQL și PL/SQL, cât și exploararea acestora folosind în special tehnologii web.

În cadrul aplicațiilor practice se folosește serverul de baze de date Oracle și APEX, un mediu interactiv destinat creării rapide a aplicațiilor web cu baze de date.