ACTIVITĂȚI DIDACTICE

Activitățile se desfășoară pe parcursul a 4 semestre, respectând structura anului universitar (14 săptămâni de activitate didactică urmate de 4 săptămâni pentru sesiunea de examene).
Semestrele încep la 1 octombrie, respectiv 1 martie.

Denumire Derulare Evaluare Nr. credite
Tehnologia informației și a comunicațiilor Anul 1, semestrul 1 E 11
Complemente de programare (fişa disciplinei) Anul 1, semestrul 1 E 11
Proiect integrator 1 Anul 1, semestrul 1 A/R 4
Programarea interfețelor utilizator (fişa disciplinei) Anul 1, semestrul 2 E 11
Realizarea site-urilor și a aplicațiilor pentru WWW
(fişa disciplinei)
Anul 1, semestrul 2 E 11
Proiect integrator 2 Anul 1, semestrul 2 A/R 4
Crearea și expl. bazelor de date relaționale
(fişa disciplinei)
Anul 2, semestrul 1 E 11
Programare avansată (fişa disciplinei) Anul 2, semestrul 1 E 11
Proiect integrator 3 Anul 2, semestrul 1 A/R 4
Sisteme de operare și rețele de calculatoare Anul 2, semestrul 2 E 11
Proiect integrator 4 (se asimilează cu lucrarea finală) Anul 2, semestrul 2 A/R 4
Proiect atestare competenţe Anul 2, semestrul 2 E 7

Fiecare dintre cursurile de mai sus (exceptând proiectele integratoare) se pot derula și individual, respectând structura anului universitar (14 săptămâni de activitate didactică urmate de 4 săptămâni pentru sesiunea de examene).FINALIZAREA STUDIILOR

În conformitate cu Legea Educației, absolvenții programului Informatică aplicată și programare vor primi un Certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de un supliment descriptiv al activităților de formare parcurse.
Planul de învățământ al programului de formare postuniversitara Informaticã Aplicată și Programare prevede pentru ultimul semestru elaborarea unei lucrări de disertație. Rolul acesteia este acela de a permite absolventilor aprofundarea unui ansamblu de cunoștințe de specialitate și familiarizarea cu modul de realizare a unui proiect de complexitate crescută.
Lucrarea este elaborată pe parcursul a 14 săptămâni.

Tema lucrării de disertație este aleasă de cursant și aprobată de conducerea programului de formare.
Pentru a fi aprobată, propunerea trebuie să îndeplinească un număr de cerințe :

 • Să fie originală. Preluarea unor lucrări sau părți ale unor lucrări, dacă este cazul, trebuie să fie justificată și corect evidențiată;
 • Să fie unitară, nu un ansamblu de mici teme fără legătură una cu alta. Temele care rezolvă probleme din societăți comerciale în care absolventul are acces pentru documentare răspund de regulă acestei cerințe.
 • Este bine ca lucrarea să aibă un caracter interdisciplinar. Chiar dacă partea centrală a proiectului cuprinde cunoștințe cuprinse într-unul dintre cursurile parcurse, lucrarea va fi apreciată în mod deosebit dacă la rezolvarea ei s-au folosit cunoștințe și din alte cursuri dintre cele parcurse în cei doi ani de studiu. În acest sens realizarea unui site web care nu conține decât blocuri de text și imagini nu poate face obiectul unei lucrări. Dacă însă funcțiile acestuia necesită acces la o bază de date sau necesită activarea unor aplicatii realizate de cursant, tema poate fi bună.
 • Tema poate fi propusă de către cursant sau de către cadrele didactice care activează în cadrul programului.
 • Tema trebuie să aibă un pronunțat caracter aplicativ. Temele care prezintă o tehnologie informatică fără a cuprinde și o realizare bazată pe tehnologia tratată nu vor fi reținute.
 • Temele prea simple, care nu depășesc în mod evident nivelul unui proiect de an nu vor fi acceptate.

Îndrumarea cursanților pe timpul celor 14 săptămâni de lucru va fi asigurată, la solicitarea cursanților, prin mijloace de comun acord alese (față în față, email, teamviewer), în funcție de complexitate.

 • O introducere cuprinzând descrierea problemei care urmează a fi rezolvată (obiective, cerințe, restricții, etc.)
 • Posibilități (variante) de rezolvare a problemei (cu referințe la bibliografie)
 • Justificarea metodei alese
 • Prezentarea detaliată a cerințelor aplicației
 • Prezentarea arhitecturii hardware și/sau software a aplicației
 • Prezentarea detaliată a modului de rezolvare a temei (cu programe listate și explicate, copii ecran cu rezultate etc.)
 • Precizarea testelor efectuate și rezultatele obținute
 • Posibilități de continuare și extindere a temei.
 • Bibliografie

Notă: Nerespectarea cerințelor de mai sus conduce la respingerea lucrării!

Coperta lucrării se va descărca de pe acest site. Lucrarea va fi redactată cu ajutorul calculatorului, folosind procesorul de texte Word. Figurile vor fi incluse în text. Lucrarea va avea aproximativ 50 pagini, acestea incluzând și eventualele programe de calculator prezentate.

Lucrarea va fi prezentată comisiei imprimată și înregistrată pe un CD. Pe CD va fi creat un director având numele absolventului și două directoare derivate, unul pentru lucrare și unul pentru aplicația realizată.Dacă va fi considerat oportun, comisia va solicita absolventului realizarea unei demonstrații cu aplicația realizată. Absolvenții vor fi deci pregătiți cu tot ce este necesar pentru realizarea acestei demonstrații.

Datele stabilite pentru susținerea examenului de disertație din cele 3 centre sunt:

1. Baia-Mare -- 6 iulie
2. Cluj-Napoca -- 10 iulie
3. Tîrgu Mureș -- 12 iulie

Mai multe detalii legate de oră și locație găsiți aici.

Pașii de urmat pentru promoția curentă:

1. Trimiterea temei în perioada 25 aprilie - 19 mai 2019 aici, și așteptarea aprobării acesteia;
2. Elaborarea lucrării ținând cont de specificațiile de aici;
3. Înscriere on-line în perioada 20 - 30 iunie 2019 aici, cu transmiterea titlului final al lucrării;
4. Consultarea planificării pe ore pentru susținerea disertației aici.


5. Înscriere efectivă (predare CD/DVD, semnare documente), verificări finale, în data examenului (corespunzatoare centrului in care sustineti examenul), incepand cu ora 10.30 (Tg.Mures si Baia Mare) / 9.30 (Cluj-Napoca);
6. Vă rugăm să vă prezentați pentru aceste verificări finale cu minimum 30' înaintea orei planificate pentru susținere;
7. Prezentarea lucrărilor - conform planificării;

Pentru cei din promotii anterioare:

1. Trimiterea temei în perioada 20 - 31 mai 2019 aici (revnic_ildi@yahoo.com) sau aici (iap.iap@staff.utcluj.ro), și așteptarea aprobării acesteia;
2. Elaborarea lucrării ținând cont de specificațiile de aici;
3. Transmiterea cererii (pe adresa de email revnic_ildi@yahoo.com sau iap.iap@staff.utcluj.ro ), pana in 10 iunie 2019;
4. Înscriere on-line în perioada 20 - 30 iunie 2019 aici, cu transmiterea titlului final al lucrării;
5. Consultarea planificării pe ore pentru susținerea disertației aici.


6. Înscriere efectivă (predare CD/DVD, semnare documente), verificări finale, în data examenului (corespunzatoare centrului in care sustineti examenul), incepand cu ora 10.30 (Tg.Mures si Baia Mare) / 9.30 (Cluj-Napoca);
7. Vă rugăm să vă prezentați pentru aceste verificări finale cu minimum 30' înaintea orei planificate pentru susținere;
8. Prezentarea lucrărilor - conform planificării;