ACTIVITĂȚI DIDACTICE

ACTIVITĂȚI 4 SEMESTRE (program complex de reconversie profesională)

Activitățile se desfășoară pe parcursul a 4 semestre, respectând structura anului universitar (14 săptămâni de activitate didactică urmate de 4 săptămâni pentru sesiunea de examene).
Semestrele încep la 1 octombrie, respectiv 1 martie.

Cursuri obligatorii
Denumire Derulare Evaluare Nr. credite
Aplicații pentru birotică și internet Anul 1, semestrul 1 E 9
Complemente de programare (fişa disciplinei) Anul 1, semestrul 1 E 9
Proiect integrator 1 Anul 1, semestrul 1 A/R 7
Programarea interfețelor utilizator (fişa disciplinei) Anul 1, semestrul 2 E 9
Realizarea site-urilor și a aplicațiilor pentru WWW
(fişa disciplinei)
Anul 1, semestrul 2 E 9
Proiect integrator 2 Anul 1, semestrul 2 A/R 7
Crearea și expl. bazelor de date relaționale
(ffişa disciplinei)
Anul 2, semestrul 1 E 9
Programare avansată (fişa disciplinei) Anul 2, semestrul 1 E 9
Proiect integrator 3 Anul 2, semestrul 1 A/R 7
Sisteme de operare și rețele de calculatoare Anul 2, semestrul 2 E 9
Proiect integrator 4 (se asimilează cu lucrarea finală) Anul 2, semestrul 2 A/R 7
Proiect atestare competenţe Anul 2, semestrul 2 E 9
ACTIVITĂȚI / SEMESTRU

Fiecare dintre cursurile de mai sus (exceptând proiectele integratoare) se pot derula și individual, respectând structura anului universitar (14 săptămâni de activitate didactică urmate de 4 săptămâni pentru sesiunea de examene).