BINE AŢI VENIT

pe pagina programului Informatică
Aplicată şi Programare

PREZENTARE GENERALĂ

Doriți o a doua specializare?
Sau pur și simplu doriți să o luați de la început, pe o altă cale.
Două dorințe și o posibilă soluție: informatica.

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Informatică aplicată și programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Într-un cuantum de 100 credite (ECTS) planul de învățământ include cursuri cu un pronunțat conținut aplicativ care orientează cursanții spre câteva dintre specializările de bază ale informaticii: programator, inginer în baze de date, dezvoltator de aplicații web sau inginer de sistem.
Programul se adresează absolvenților care au cel puțin studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă.
Durata programului este de doi ani.

ANUNȚURI

  • Orarul activitatilor
  • Termene de plată

ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

Pentru a vă înscrie în baza de date a programului, vă rugăm să accesați pagina programului de pe site-ul DECIDFR.

CONDIȚIILE DE ABSOLVIRE

Pentru a absolvi cursurile programului Informatică Aplicată și Programare un cursant trebuie să parcurgă în cei doi ani un număr de 7 cursuri. Cursurile au durata de 14 săptămâni. În ultimul semestru cursanții pregătesc o lucrare de disertație pe care o susțin la sfârșitul celor doi ani. Celor 7 cursuri li se adaugă un număr de 4 proiecte separate, câte unul în fiecare semestru, care rezolvă probleme reale și care dau cursanților ocazia de a folosi cunoștințele dobândite.

Cursanții programului pot realiza aceste proiecte prin stagii derulate cu firme de IT partenere.


IMPORTANT

  • Programul va fi relansat începând cu 1 octombrie 2019. Înscrierile online vor fi posibile după 19 august 2019, ora 20.00.
  • Informații importante despre program
  • Condiții de promovare a unui an de studiu
  • Indicații privind elaborarea lucrării de disertație
  • Acces cursuri în format electronic
  • Datele contului bancar
  • ÎNTREBĂRI FRECVENTE
  • LEGISLAȚIE
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

CONTACT


Str. Dorobanților Nr. 71-73
Cluj-Napoca

Tel. 0264 401 576

Program: Luni - Vineri: 10 - 15

Email: iap.iap@staff.utcluj.ro